Đóng

16/09/2016

Đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Xí Nghiệp Xây Lắp II

Địa chỉ: 168 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM

ĐT: 0913.897.708

Xí Nghiệp Xây Lắp III

Địa chỉ: 90A/B68 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

ĐT: 0989.052.650

Xí Nghiệp Thiết Kế Xây Dựng

Địa chỉ: Lầu 3, 178-180-182 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM

ĐT: 0909.295.456

Đội xây lắp I

ĐT: 0989.112.025

Đội xây lắp IV

Địa chỉ: 62 Đường số 27, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

 ĐT: 0983.977.733

Giới thiệu Liên quan