Đóng

Chili System

Username System

Đơn vị trực thuộc

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Xí Nghiệp Xây Lắp II Địa chỉ: 168 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM ĐT: 0913.897.708 Xí Nghiệp Xây […]

16/09/2016 Chili System

Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH PHÒNG TÀI CHÍNH – […]

16/09/2016 Chili System

Lĩnh vực hoạt động

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 1. Kinh doanh bất động sản, dịch vụ pháp lý bất động sản; cho thuê kho bãi, nhà xưởng; tư vấn, […]

16/09/2016 Chili System