Đóng

16/09/2016

Lĩnh vực hoạt động

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Kinh doanh bất động sản, dịch vụ pháp lý bất động sản; cho thuê kho bãi, nhà xưởng; tư vấn, môi giới, định giá bất động sản.

2. Xây dựng sửa chữa nhà; xây dựng công trình công ích; xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, thủy lợi, cầu đường, bến cảng; san lắp mặt bằng.

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết: Khảo sát, giám sát, kiểm định chất lượng công trình (chỉ hoạt động khi có chứng chỉ hành nghề). Thiết kế các công trình vừa và nhỏ (Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội – ngoại thất công trình). Đo vẽ hiện trạng nhà. Lập dự án đầu tư các công trình, dân dụng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thiết kế quy hoạch xây dựng.

 

Giới thiệu Liên quan